Projekty unijne

VIP DENTAL CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ EDYTA SZAWARA realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, współfinansowanego ze środków europejskich.

Tytuł projektu: WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO W ZWIĄZKU Z POGORSZENIEM SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA W WYNIKU PANDEMII COVID-19.

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wnioskodawca ubiega się o dotacje na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy.

X
    wpChatIcon